Elbillader i stikkontakt

Derfor må du ikke lade elbil i vanlig stikkontakt

Kan man lade elbil i vanlig stikkontakt? Det går an, men ikke gjør det! Du risikerer brannskader og store tap. I bunnen av artikkelen ser du hvordan du kan lade både trygt og raskt hjemme.

– Det er ganske flaks at det ikke har vært større ulykker på dette området ennå. Selv har jeg personlig vært borti 2 nesten-branner og 1 støtsituasjon. Vanlige stikkontakter er ikke dimensjonert for den belastningen over tid, og sikringene bak beskytter sjeldent mot likestrømslekkasjer som kan gi støt, advarer Leif Egge, CTO i Ohmia Charging.

Eksempelvis er det ikke lenger lov til å ha varmtvannsbereder tilkoblet i vanlig stikkontakt fordi det utgjør brannrisiko over tid. En elbil trekker minst like mye strøm og kobles i tillegg av og på jevnlig basis.Leif Egge, CTO og EV-Ekspert i Ohmia Charging

Unngå vanlig stikkontakt når du skal lade elbilen

Stikkontakter utsettes for slitasje hver gang du setter i støpsel eller drar det ut. Lader du bilen daglig, skal stikkontakten tåle at du tar inn og ut ledningen hundrevis av ganger i løpet av ett år. Vanlige stikkontakter er ikke dimensjonert for dette. Det er særlig risikabelt å bruke en stikkontakt du ikke kjenner historien til.

– Setter du kabelen inn i en stikkontakt som har vært overbelastet tidligere, er det som et virus. Det vil irre, bli varmeutvikling og etter hvert vil det smelte. Det betyr høy brannfare, sier Egge.

Du tenker gjerne at du følger godt med, men det er fort gjort både å glemme seg og å overbelaste kursen. Det er også andre ting som kan spille inn: Hva vet du for eksempel om kablingen bak og hvilke andre laster som er på kursen?

Lite økonomisk å lade hjemme i vanlig stikkontakt

I noen borettslag har de industrikontakter på flere separate kurser à 10 A til beboernes lading. Da trekker bilen 10 A uansett. Dette er kostbart for borettslaget å installere og gir svært dårlig utnyttelse av tilgjengelig effekt.

Til sammenligning vil et ladeanlegg fra Ohmia utnytte den samlede effekten på ladeanlegget slik at den fordeles på bilene som er koblet til. På den måten går ladingen raskere uten at det trengs mer energi totalt sett av den grunn.

– Det er sjelden at alle bilene i borettslaget lader samtidig og da kan du få gleden av å lade bilen raskere fordi strømmen prioriteres av en intelligent lader, forklarer Egge.

Lad inntil 10 ganger så raskt med smart lader

Tabellen ved siden av viser hvordan du kan få ladet bilen din opptil ti ganger fortere med et smart ladeanlegg som prioriterer strømmen.

 

– Du får 22 kW effekt på ladingen din så lenge det ikke er mer enn fire biler som lader samtidig og dersom bilen din er i stand til å ta imot såpass mye effekt. I gjennomsnitt ser vi at du typisk får 6-7 kW effekt, men ladeeffekten eskalerer eksponentielt etter hvert som andre biler blir fulladet og den peaker på 22 kW, forteller Egge.

 

Også 6-7 kW tilsvarer cirka tre ganger så rask lading som ved såkalt “dum lading”, der effekten alltid er 2,3 kW.
– Det vil for eksempel ta deg nesten 30 timer å fullade en Tesla Model 3 når du kun har 2,3 kW tilgjengelig effekt, sier han.

Oversikt lade i stikkontakt vs lade på ladeboks fra Ohmia Charging

Vite mer om hvordan du får Ohmia Charging i ditt borettslag eller sameie?