Hvilket ladeabonnement passer for deg?

Dette er veiledende priser for beboere i boligfellesskap som har en avtale etter den nye borettslagsloven fra 2021

Kjørelengde

3 000 KM
5 000 KM
8 000 KM
12 000 KM
16 000 KM
20 000 KM
25 000 KM

Lademønster

MEST HJEMME
HER OG DER
MEST BORTE
NESTEN ALDRI
Ønsker du Ohmia Charging i ditt boligfellesskap?
Navn på boligfellesskap
Poststed for boligfellesskap