Komplett ladeanlegg av høy kvalitet

Et komplett kvalitetsanlegg bygget for fremtiden

Borettslag og sameier har behov for ladeanlegg med god kvalitet for at det skal fungere best mulig over tid. Et komplett ladeanlegg av høy kvalitet er derfor et smart og fremtidsrettet tiltak for alle boligselskaper. Vi forklarer hva som gjør ladeanlegg fra Ohmia Charging kvalitetssikre, og hvordan de skal holde i lang tid!

Hva betyr kvalitet for oss?

Hos Ohmia Charging står kvalitet høyt. Vi ønsker å ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd, og vi er opptatt av å levere god kvalitet i alt vi gjør til enhver tid, hele veien fra prosjektering til drift av ladeanlegget. Våre ladeanlegg bygges av utvalgte installatører etter vår installasjonsveiledning.

Ladeanlegget skal brukes i mange år fremover, og det er vårt ansvar å levere et anlegg med den beste kvaliteten som overhodet mulig. Derfor kan du alltid være sikker på at våre ladeanlegg er godt dimensjonerte, av den beste kvalitet og bygget for behovene i fremtiden.

For oss betyr et ladeanlegg av høy kvalitet et anlegg som fungerer godt, er bygget for fremtidens ladebehov, oppfyller alle krav til sikkerhet og som fordeler strømmen på en smart og effektiv måte.
Vi bygger ladeanlegg både ute og inne

Et fremtidsrettet ladeanlegg

I dette legger vi at infrastrukturen tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle, og dermed bygger hele ladeanlegget på en og samme gang. Prosjektleder i Ohmia Charging, Per-Olav Kolberg, forklarer at det også gir større driftssikkerhet å bygge ladeanlegget i en omgang i stedet for å bygge på litt og litt etter hvert som behovet endrer seg.

- Byggekvaliteten handler like mye om ladeanleggets funksjon, forklarer Kolberg. Det er tungvint og ressurskrevende å få en elektriker til å dra til ladeanlegget hver gang det skal utvides med et ladepunkt. I tillegg må ladeanlegget være ute av drift mens ny lader installeres. Med ladeanlegg fra Ohmia Charging er ikke det nødvendig, og anlegget vil til enhver tid være i drift.

Dette fører også til at boligselskapet slipper uenigheter internt om hvem som skal ha hvilken p-plass. Alle får beholde sin plass siden vi tilrettelegger for lading for alle med en gang. Alle p-plassene er dermed ladeklare, som vil si at infrastrukturen ligger der, men at bestilling av ladeabonnement og montering av ladeboks skjer ved behov.

Å tilrettelegge for et komplett ladeanlegg på denne måten som standard, er det ikke mange andre enn Ohmia Charging som gjør. Ladeanlegget har også garanti hos oss så lenge boligselskapet er kunde, og dersom det oppstår feil eller teknologisk utvikling tilsier det, skifter vi ut ladere og oppgraderer anlegget uten ekstra kostnad.

Sikkerhet er høyt prioritert

Sikkerhet og kvalitet henger tett sammen, og har høy prioritet. Ohmia Charging installerer egen strømmåler og laststyring til ladeanlegget.

Dynamisk lastbalansering sørger for en effektiv fordeling av strøm til bilene som lades, samtidig som ladeanlegget utnytter strømkapasiteten best mulig. Denne kapasiteten vil i de fleste tilfeller være rikelig og gi beboerne den ladingen de trenger. Ladesystemet gjør at bilene kan lade samtidig og på en mer effektiv, smart og sikker måte enn om hver enkelt hadde sin egen separate lader.

Dette systemet gir også miljøgevinst da man utnytter eksisterende effekt i bygningsmassen der det er mulig. Ohmia Chaging leverer i tillegg fornybar energi med opprinnelsesgarantier til alle våre ladeanlegg.

 

En kontaktperson

Et ladeanlegg fra Ohmia Charging har kun ett kontaktpunkt. Det vil si at helt fra prosjektering til drift av anlegget har boligselskapet bare en person å forholde seg til. Beboere og stryemedlemmer trenger ikke å forholde seg til flere leverandører for å koordinere ulike situasjoner som skulle oppstå. I stedet koordinerer Ohmia Charging alt som har med elbillading å gjøre – raskt og enkelt, til høy kvalitet!

Les mer om hvilke krav du bør stille til de som bygger ladeanlegg.

Bestill befaring
Fyll ut feltene i skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende befaring.
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger slik at vi kan gi deg informasjon og følge deg opp. Ohmia Charging følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysningene dine.

Informasjonen du gjør tilgjengelig for oss er de opplysningene du fyller ut i skjemaet. Dette er ditt navn, din rolle i boligselskapet, telefon, navnet og adresse til sameiet eller borettslaget ditt, antall p-plasser og internett og TV leverandør.

Ved å sende inn skjemaet til Ohmia Charging godtar at informasjonen du registrerer blir gjort tilgjengelig for oss. Ohmia Charging bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Informasjonen vil bli benyttet for å holde deg oppdatert om Ohmia Charging og vi vil kunne ta kontakt for oppfølging. Vi vil kunne kommunisere med deg på e-post, telefon og gjennom målrettet informasjonsdeling på nettsteder og i relevante medier som Facebook, Instagram og Google.
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt be om å bli slettet fra listen vår, og du vil deretter ikke motta informasjon eller bli kontaktet av oss.

Se vår personvernerklæring for mer informasjon.