Elbillading i nybygg

Tilrettelegg for elbillading i nybygg med ladeanlegg fra Ohmia Charging

Elbilandelen i nybilsalget endte på hele 72 prosent i august. Dette viser at elbiler blir stadig mer vanlig, og mange krever tilgang til elbillader når de skal investere i en ny bolig. Det er dermed gode grunner til å tilrettelegge for elbillading i nybygg.

Ingen kostnad for utbygger

Vi vet at tilrettelegging for elbilanlegg i nye boligprosjekter er tidkrevende, omfattende og kostnadsdrivende for utbyggere som har mange baller i luften på en gang. Vi i Ohmia Charging ønsker å gjøre denne jobben enkel for deg som utbygger. Vi installerer et topp moderne og høyteknologisk ladeanlegg med lastfordeling av strøm som gir fulldekning for alle p-plasser i boligprosjektet – helt uten kostnader for deg som utbygger! Laststyringen vil selv fordele og justere strømkapasiteten til ladeanlegget og tilkoblede kjøretøy. Man trenger aldri å bekymre seg for at noen ikke får tilstrekkelig med strøm. Våre prosjektledere følger fremdriften og holder i dialogen med valgt elektroinstallatør som utfører jobben for Ohmia Charging.

Enkelt for boligkjøper

Boligkjøper får en rimeligere og enklere tilgang til elbillading ved at det ikke er etableringsgebyr eller tilvalgskost for å lade sin elbil. Måten Ohmia Charging bygger ladeanlegget på gjør også at ladingen vil gå fortere enn hvis alle hadde satt opp sin egen lader uten et smartsystem. På denne måten blir det enklere, rimeligere og bedre for boligkjøper. Tilbakemeldinger fra flere boligkjøpere viser at boligprosjektet ble mer attraktivt med et komplett og fremtidsrettet ladeanlegg fra Ohmia Charging.

Thomas Korsgaard, nybyggansvarlig i Ohmia Charging

Mer attraktive og lønnsomme boligprosjekter

For å imøtekomme krav fra boligmarkedet er det avgjørende med mulighet for elbillading slik at potensielle boligkjøpere ikke blir ekskludert. Thomas Korsgaard er ansvarlig for ladeanlegg i nybygg hos Ohmia Charging, og forteller at for utbyggere oppleves prosessen som ryddig og enkel, og at løsningen bidrar til å redusere kostnaden i prosjektet for dem.


– Utbyggere er generelt veldig fornøyde med løsningen, spesielt at det er så enkelt for dem. Det er også en risiko for ikke å imøtekomme reguleringsmessige krav hvis utbygger ikke installerer ladeanlegg, og dessuten kan man gå glipp av potensielle kjøpegrupper. Et topp moderne ladeanlegg bidrar til både økt verdi og økt interesse for boligprosjektet, forteller han videre.


Enkelt, smart og forutsigbart

Et ladeanlegg fra Ohmia Charging vil gi alle boligkjøpere i prosjektet mulighet til å koble seg på, uavhengig av når behovet for lading oppstår. Når en beboer kjøper elbil kan han eller hun selv bestille et ladeabonnement og får deretter tilsendt en lader i posten som er enkel å sette opp selv. Ladeabonnementet blir beregnet basert på biltype og behov. I ladeabonnementet til boligkjøpere er ALT inkludert: lader, strøm, kundeservice, årlig kontroll, forsikring og bytte av lader ved feil eller når teknologisk utvikling tilsier det.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Thomas Korsgaard på tlf. +47 97 49 43 47 eller thomas.korsgaard@ohmiacharging.no, eller fyll ut skjemaet nedenfor.


Fordeler for utbyggere

 • Ingen kostnad for utbygger
 • Ingen finansiell eller teknisk risiko
 • Administrasjonsfritt for utbygger og styre.
 • Felles ladeløsning til alle p-plasser
 • Fremtidsrettet ladeteknologi
 • Ingen etablering for boligkjøper – bidrar til økt attraktivitet
 • Kostnadsfri bytte av lader ved feil eller teknologiskifter
 • Oppdatering av anlegget ved behov
 • Vi håndterer all fakturering, drift og kundeservice
 • Lastfordeling av tilgjengelig strøm for maks effekt
 • Ladehastighet på opptil 22Kw per ladeboks
 • Forsikring av ladere og infrastruktur
 • Full garanti for borettslaget eller sameiet
 • Prosjektets valgte elektroinstallatør priser jobben
 • Egen prosjektleder fra Ohmia Charging følger fremdriften
Ønsker du som utbygger å vite mer om Ohmia?
Fyll ut feltene under og vi kontakter deg så fort vi får mulighet!
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger slik at vi kan gi deg informasjon og følge deg opp. Ohmia Charging følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysningene dine.

Informasjonen du gjør tilgjengelig for oss er de opplysningene du fyller ut i skjemaet. Dette er navn, e-post, telefon, navnet på sameiet eller borettslaget ditt, antall p-plasser og internett og TV leverandør.

Ved å sende inn skjemaet til Ohmia Charging godtar at informasjonen du registrerer blir gjort tilgjengelig for oss. Ohmia Charging bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Informasjonen vil bli benyttet for å holde deg oppdatert om Ohmia Charging og vi vil kunne ta kontakt for oppfølging. Vi vil kunne kommunisere med deg på e-post, telefon og gjennom målrettet informasjonsdeling på nettsteder og i relevante medier som Facebook, Instagram og Google.
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt be om å bli slettet fra listen vår, og du vil deretter ikke motta informasjon eller bli kontaktet av oss.

Se vår personvernerklæring for mer informasjon.