Informasjon om spørreundersøkelse

På denne siden kan du lese mer om undersøkelsen som du har blitt invitert til å delta i.

Formål 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva vi i Ohmia Charging kan gjøre for å forbedre vår tjeneste. Undersøkelsen gjennomføres blant de som har vært i kontakt med oss i forbindelse med etablering av ladeanlegg i sitt boligfelleskap. 

Hva innebærer deltakelse i undersøkelsen? 

Deltakelse innebærer å besvare et kort spørreskjema. Det tar ca. 7 minutter å svare på undersøkelsen. Spørsmålene handler om din opplevelse av prosessen rundt anskaffelse av ladeanlegg, og oss i Ohmia Charging som tilbyder. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk. 

Når du deltar i undersøkelsen samtykker du i at Ohmia Charging kan sammenstille dine svar med informasjonen som ble oppgitt til oss i innkjøpsprosessen. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om på denne siden. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Ingen individuelle besvarelser vil bli videreformidlet. Aggregerte besvarelser for grupper anvendes kun under forutsetning av tilstrekkelig størrelse, slik at ingen enkeltpersoner kan identifiseres. 

Det er kun utvalgte personer hos Ohmia Charging som har tilgang til innsamlede data frem til de anonymiseres.

Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med en kode når datainnsamlingen er fullført dersom du ikke takker ja til å bli kontaktet i ettertid. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter undersøkelsen? 

Opplysningene anonymiseres kort tid etter undersøkelsen blir avsluttet, med mindre du sier ja til å bli kontaktet i ettertid. I så fall vil vi beholde dine data frem til intervjuet er gjennomført. 

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring

Har du spørsmål til undersøkelsen? 

Ta kontakt med oss på tlf: 46 42 60 00 eller e-post: ohmia@ohmiacharging.no