👨‍👩‍👧‍👦 Årets nabotreff 2022 🏘

Vi ønsker å skape en arena for økt trivsel, fellesskap og flere bekjentskap i deres borettslag eller sameie.

I Ohmia Charging er vi opptatt av trivsel og naboskap. Vi setter stor pris på å treffe på en hyggelig nabo i trappa, uplanlagte leketreff for barna i bakgården eller en felles dugnad hvor alle bidrar og samtidig blir bedre kjent.

Med to års nedstenging har det vært lite sosialt og få muligheter til å bli kjent med naboene. Derfor ønsker vi nå å bidra til at dere kan arrangere årets nabotreff 2022. Dere søker om bidrag til nabotreffet innen 23.mai, og vi trekker ett vinnende borettslag eller sameie. Vi stiller med mat, alkoholfri drikke og andre ønsker dere måtte ha for selskapet opp til 15.000,-. Det være seg vimpler, belysning, sitteputer eller annet. Dere står selv for arrangementet med en festkomite som avklarer med styret, setter en dato, et tidspunkt og inviterer alle naboer. 

Meld dere på her

Informasjon om nabotreffet 2022

  • Søknadsfristen er 23.mai 2022
  • Vi trekker en vinner
  • Dere kan ønske dere mat og andre spesifikke innslag opp til 15.000 kroner.
  • Vinneren får svar innen 25.mai 2022
  • Nabotreffet må holdes mellom 1. - 30.juni 2022
  • Vi ønsker at søknaden kommer fra styret. Om det ikke er mulig ønsker vi at det er avklart med styret på forhånd.
  • Bilder og dokumentasjon sendes til Ohmia Charging i etterkant.