Gutt med elektrisk, rødt hår. Overrasket. Grå bakgrunn. Hvit t-skjorte.

Spørsmål og svar

Hva er inkludert i prisen for ladeabonnementet?

Våre ladeabonnement er utformet for at det skal være rettferdig for alle i boligselskapet.Vi tar som regel hele kostnaden for installeringen av infrastrukturen, og beboere abonnerer på elbillading gjennom et ladeabonnement hos oss. Inkludert i ladeabonnementet er:

·Bruk av lade infrastruktur
·Lader med type 2 uttak
·Drift, vedlikehold, garanti og forsikring
·Årlig lovpålagt kontroll av anlegget
·Strømkostnader inkludert nettleie og evt effektleddskost
·En fast pris, uavhengig av sesongvariasjoner·
·Bytte av lader når teknologiskifte krever det
·MinSide-løsning
·Support

Kan jeg som beboer si opp avtalen uten kostnad?

Det er ingen bindingstid på våre ladeabonnement.

Hva gjør jeg hvis jeg flytter?

Du kan si opp ladeabonnementet når du flytter uten kostnad.

Vil mitt boligselskap få økte strømkostnader?

Ohmia setter opp egen måler og et eget strømabonnement slik at det ikke blir økte kostnader for boligselskapet, hverken i form av nettleie eller effektleddskostnader.

Hva hvis jeg også kan lade andre steder, som for eksempel på jobb?

Våre skreddersydde ladeabonnement er tilpasset din bil og ditt kjøremønster. Når du bestiller et ladeabonnement legger du inn hvor mye du lader hjemme vs borte og dette kalkuleres inn i prisen på ditt abonnement.

Blir det utført lovpålagte kontroller av anlegget?

Ja. Vi eier og drifter anlegget og har ansvaret for at vedlikehold og lovpålagte kontroller utføres.

Hvorfor må jeg oppgi KM og ikke kWh?

Grunnen til at vi baserer våre abonnement på KM fremfor kWh er fordi det er KM man kjører. Strøm er en liten del av pakken du betaler for i våre ladeabonnement. Les mer om hva som er inkludert i ladeabonnementene her! 

Vi beregner hvor mye strøm du vil bruke ut fra bil, hvor mange KM du oppgir du vil kjøre i løpet av et år og ditt lademønster og har "romslige pakker" på dette. Det betyr at du f. eks. kan forvarme bilen og ha god varme i kupeen om vinteren uten at det påvirker ditt abonnement så lenge du kjører oppgitt antall KM.

Hvordan kan dere bygge infrastrukturen kostnadsfritt?

Ohmia Charging har en kapitalsterk eier i TrønderEnergi som tenker langsiktig. Antallet elbiler øker og det samme gjør behovet for et ladetilbud i boligselskaper. Vi leverer elbillading som en rendyrket tjeneste og har stor tro på at denne forretningsmodellen er fremtiden innen elbillading for boligselskap.

Hvor henter vi strømmen fra i boligselskapet?

Det er individuelt for hvert prosjekt og er avhengig av flere faktorer. Våre prosjektledere og samarbeidspartnere utfører en grundig, kostnadsfri og uforpliktende befaring som vi legger til grunn for våre tilbud. Kontakt oss gjerne for en befaring.

Hva er forskjell på en individuell lader og en systemlader? Hvorfor kan våre ladesystemer levere nok strøm til elbilladere på eksisterende kapasitet?

Forskjellen på en individuell lader og en systemlader, er at systemladeren kan lastbalanseres. Med lastbalansering fordeles all den tilgjengelige kapasiteten mellom de bilene som faktisk lader, dette gjennom kommunikasjon mellom laderne. Det gjør at man i de fleste tilfeller slipper å oppgradere strømnettet og får utnyttet tilgjengelig kapasitet langt bedre. I anlegg bestående av individuelle ladere vil det kreves langt høyere effekt enn ved et anlegg som har systemladere. Elektrikere som installerer individuelle ladere er påkrevd å vurdere om det er nok effekt tilgjengelig når de skal koble på enda en individuell lader. Vi anbefaler å sjekke tilgjengelig kapasitet før dere installerer flere individuelle ladere.

Hvor lang tid tar det å sette opp et ladeanlegg?

Våre ladeanlegg vil normalt sett være operative innen 2-3 måneder fra signert kontrakt.

Kan jeg låse laderen min?

Alle våre kunder får tilgang til min-side hvor man kan låse laderen sin. Du kan også legge til en eller flere ladebrikker for å låse/låse opp laderen i min-side.

Hvis laderen min går i stykker etter for eksempel 7 år, må jeg betale for å få en ny?

Så lenge du er abonnent hos oss vil du få en ny lader kostnadsfritt hvis den slutter å virke, uansett årsak. Også om den blir ødelagt fordi du f.eks rygger inn i den.

Hva skjer hvis laderne blir utdatert i avtaleperioden?

Vi tar all risiko for teknologisk utvikling, så dersom det blir et behov for å bytte ut ladere er det vi som tar kostnaden for det. Altså ingen kostnader for deg eller deres boligselskap.

Kan det bli store økninger i månedsprisen etter at vi har blitt kunde?

Ifølge våre vilkår kan vi justere prisene i henhold til konsumprisindeksen. Den var i oktober 2020 1,7% (https://www.ssb.no/kpi) Det vil altså ikke være noen større økning av våre priser.

Hva hvis alle lader samtidig?

Hvis alle lader samtidig, vil vi med vårt lastbalanserte anlegg utnytte den kapasiteten som hele tiden er tilgjengelig slik at alle kan lade. Tilgjengelig strøm vil bli fordelt på de bilene som lader. Når noen er ferdig ladet eller kjører av gårde, blir det mer strøm på de andre.

Hvis jeg betaler etableringskostnaden nå, må jeg betale en månedlig kostnad, selv om jeg ikke skal bruke laderen?

Nei det blir ingen påløpte kostnader før du ønsker å starte å bruke laderen. Hvis du betaler etableringskostnad nå, og ikke får elbil før om et år, to år – eller aldri, betaler du ikke noe før du skal bruke laderen.

Hvilke administrasjonsoppgaver må styret gjøre når ladeanlegget er på plass?

Styret har ingen administrasjonsoppgaver i forbindelse med ladeanlegget. Vi tar alle kostnader, ansvar og jobb med anlegget, inkludert drift, vedlikehold, fakturering/avregning og support til brukere.

Hva med de i sameiet som ikke har elbil og heller aldri kommer til å kjøpe elbil, hva må de betale?

De som ikke skal bruke anlegget betaler heller ingenting. Det er kun de som skal lade som betaler.

Må sameiet/borettslaget skifte strømleverandør når vi får ladeanlegg fra Ohmia Charging?

Nei, dere kan beholde strømabonnementet dere har i dag. Vi setter opp egen strømmåler og eget abonnement til ladeanlegget, det har ingen innvirkning på andre avtaler i boligselskapet.

Om jeg ikke bruker bilen min noen måneder, må jeg fortsatt betale for lading?

Du kan fryse ditt ladeabonnement en gang per kalenderår i inntil 3 måneder. Du betaler ingenting i denne perioden.

Kan man forvarme bilen?

Ja, man kan forvarme bilen og bruke alle funksjoner som krever strøm som for eksempel Teslas kamerafunksjon mm. All strøm til forbruk er inkludert i månedsprisen og vil ikke påvirke ditt ladeabonnement.

Hvilke steder i Norge er dere operative?

Vi har ladeanlegg over hele Norge,  men har våre kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

Hva er deres åpningstider på kundesenteret?

Mandag til fredag kl. 08:00-15:00

Hva skjer hvis strømprisen endres?

Strøm er inkludert i vårt forutsigbare månedsabonnement. Strømprisen vil ikke på virke prisen på dette.

Hvorfor skal vi velege tjenestebasert elbillading fremfor å eie et ladeanlegg?

Ved å gå for elbillading som en tjeneste vil beboere vil få tilgang til lading til en lav etableringskostnad og trenger ikke å bekymre seg for uforutsette utgifter knyttet til for eksempel strøm, effektavgifter, drift, teknologisk utvikling, forsikring mm. Styret sparer også masse tid og penger på å ikke måtte håndtere administrasjon og koordinering. Beboerne får en profesjonell part som de direkte kan henvende seg til ved behov. Beboere uten behov for elbillading betaler ingenting. Alle beboere vil allikevel få tilrettelagt for elbillading på sin p-plass og få alle fordeler det vil medføre, ved for eksempel boligsalg. 

Hva hvis noen beboere har investert i lader eller boligselskapet har investert i infrastruktur?

Vi ønsker å være smidige og tilby gode løsninger. Hvis ditt boligselskap har en eksisterende løsning som ikke lenger dekker deres behov, ta kontakt med oss så ser vi på alternative løsninger for dere.

Får vi noen andre kostnader for eksempel lovpålagte kontroller, effekt avgifter, forsikring, drift, internett og fakturering?

Alt dette er inkludert i vårt tjenestebaserte ladeløsning.

Hva skjer om jeg kjører lenger enn antall KM oppgitt i ladeabonnementet mitt?

Hvis du kjører lengre enn oppgitt (eller kortere) vil du bli anmodet om å bytte til riktig pakke for ditt bruk. Du kan følge med på  hvordan du ligger an og endre ladeabonnement i kilometersjekken i "min side".

Er boligselskapet bundet av avtalen for alltid?

Nei, etter avtalefestet bindingstid kan dere velge om dere ønsker å fortsette som kunde eller om dere ønsker å kjøpe ut anlegget. Prisen reduseres med 5% årlig i inntil 10 år, altså ½ pris etter 10 år.