05 SEP
Svart bakgrunn, blond dame med håret rett opp

Lansering av Morel

TrønderEnergi lanserer ladeselskapet MOREL, som skal gjøre det mulig for borettslag og sameier å løse problematikken knyttet til elbil-lading på en enkel og billig måte.

- Vi har som ambisjon å bli Norges ledende leverandør av smart ladetjeneste til boligselskap i Norge, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

I forbindelse med Nordic EV Summit - Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet - lanserer Morel sin satsing på smart ladeløsning for boligselskap.

Bakgrunn

Nasjonal transportplan skal legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil og legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Med ny eierseksjonslov fikk eierseksjonssameier i 2018 en ny regel om lading av elbil og ladbare hybridbiler. Ifølge bestemmelsen kan ikke styret si nei til en seksjonseier som ønsker ladepunkt, med mindre det foreligger en saklig grunn. Dette gjelder uavhengig av om ladepunktet skal etableres på en privat parkeringsplass eller på fellesareal.

Tilsvarende bestemmelse foreligger ikke for borettslag i dag, men stortingsflertallet har bedt regjeringen om å lage en tilsvarende regel for borettslag.

Utfordringer for boligselskap

 Med en stadig økende andel nullutslippskjøretøy er det vanskelig å finne en rettferdig fordeling av kostnader i boligselskap og det krever gjerne store investeringer å legge til rette for utviklingen. Kapasitetsbegrensning på strømnettet gjør også at boligselskap bør tenke på et smart ladesystem som fordeler effekt og har mulighet til utvidelse uten behov for ytterligere investering.

 

Morel tar ansvar for hele kundeforholdet og eliminerer investeringsbehovet

Morel tar ansvar for prosjektering, installasjon, administrasjon og drift.

Dette vil spare administrasjon/styret i boligselskapet for mye arbeid, da vi oppretter et kundeforhold direkte med beboer, og tar ansvar for etablering, fakturering og årlig påkrevd befaring og kontroll. Morel eliminerer investeringsbehov og kostnader for boligselskapet ved å ta investeringen av infrastruktur og tilby ladere til beboere som leie. Strøm er inkludert i månedsprisen, og Morel tar ansvar for strømabonnement for løsningen. Våre smarte ladere vil sørge for raskest mulig ladehastighet basert på tilgjengelige effekt.

 

Smart ladesystem

Et smart ladesystem vil kunne lade alle bilene samtidig og på en mer effektiv og smart måte enn om hver enkelt har sin egen separate lader. For borettslag og sameier med felles parkering betyr dette at man får et godt ladetilbud på en kostnadseffektiv måte. I tillegg unngår man større kostnader for å utvide for nok kapasitet til enkeltstående ladere. Ofte ser vi at tilgjengelig kapasitet inn til parkeringskjeller allerede er for lav til å etablere et godt tilbud på enkeltstående ladere til alle som ønsker lading.

Morel er et selskap som står på egne ben, men heleid av TrønderEnergi.

Daglig leder i Morel er Tarje Holskil, og er tilstede på Nordic EV Summit i Oslo, sammen med flere fra Morel-teamet.


Andre nyheterVårt enkleste valg i boligprosjektet

Trondheims største private boligutleier, Frost Eiendom valgte Ohmia når 651 utleieleiligheter i Ola Frost veg 1-4 i Trondheim skulle få ladepark.

Kjøpe brukt elbil?

Vuderer du å kjøpe brukt elbil? Vi gir deg 5 tips til hva du bør sjekke før du kjøper.