04 MAI
Fossibiler og elbiler som kjører i solnedgang

Det er ikke lenger noen tvil om hvilken bil som er mest miljøvennlig!

Elbiler genererer stadig mindre klimagassutslipp. En ny internasjonal studie viser at det ikke er noen tvil - elbilen er klart mer miljøvennlig gjennom hele levetiden sammenlignet med en fossilbil 🚘

Ny livsløpsanalyse

En livsløpsanalyse beregner utslipp og andre miljøaspekter knyttet til hele livsløpet til et produkt eller en tjeneste, og brukes ofte til å sammenligne utslipp fra fossilbiler med elbiler.

En ny livsløpsanalyse har blitt gjennomført av forskere fra Universität der Bundeswehr München sammen med Chalmers University of Technology Gothenburg. I analysen har utslippene fra 790 bilmodeller blitt undersøkt, fra råmaterialer til produksjon, bruk og drift, til bilen vrakes eller gjenvinnes. Rapporten viser at en elbil sammenlignet med en fossilbil kan kutte klimagassutslippene med opptil 89 prosent.

Elbilens miljøpåvirkning

I hvor stor grad strømmen som benyttes til produksjon og drift er fornybar har betydning for det totale klimagassutslippet knyttet til elbil, men elbilen kommer stort sett bedre ut når man ser på hele verdikjeden. Den kommer aller best ut dersom det er fornybare energikilder som tas i bruk, både i produksjon og drift (lading).

Strømmen som benyttes i Norge kommer hovedsakelig fra fornybare energikilder, som gjør at klimagassutslipp knyttet til strøm i Norge er relativt lav. Rapporten viser at det skal mye til for at fossilbiler kommer bedre ut enn elbilen.

Livsløpsanalysen tar også resirkulering av elbilens batteri med i beregningen. Det er knyttet relativt mye utslipp til produksjon av batteriet til en ny elbil, men grunnet resirkulering av batteriet kan store deler av utslippene knyttet til batteriproduksjon trekkes vekk. Det totale utslippet vil derfor reduseres betydelig.

Elbilbatteriet er også mye mer effektiv enn motoren til en fossilbil, i tillegg til at strømmen som bilen lader med er vesentlig grønnere enn utslippene fra bensin og diesel.

Historiske livsløpsanalyser

CO2-utslippet har gått kraftig ned de siste årene, og fortsetter å synke. Grunnet mer effektiv produksjon av både selve bilen og elbilbatteriet, bruk av energi som er grønn til både produksjon og drift av elbilen, blir elbilen bedre og bedre sammenlignet med en fossilbil.   

En livsløpsanalyse fra 2014 viser at elbilen kuttet klimagassutslippene med 40 prosent, og i 2015 hadde reduksjonen økt til 64 prosent. I 2021 kunne elbilen kutte klimagassutslippene med 69 prosent, og i 2022 viser altså livsløpsanalysen at elbilen kan kutte utslippene med hele 89 prosent. Disse tallene viser at elbiler er vesentlig mye mer bærekraftig enn fossilbiler – og stadig øker forspranget!


Andre nyheter

Skal dere eie ladeanlegget selv? Eller ha elbillading som en tjeneste?

Det er store forskjeller på å eie et ladeanlegg selv og å ha elbillading som en tjeneste. Før dere bestemmer dere for løsning er det avgjørende å kartlegge hvilke ønsker og behov beboerne har. Dere bør også se på hva det koster boligselskapet, og hvor mye beboere må betale fra egen lomme. Her kan du lese mer om hovedforskjellene ⚡️

Opprinnelsesgaranti

I Ohmia Charging er vi opptatt av å gjøre det vi kan for å nå nullutslipps-samfunnet raskest mulig. For å sikre bærekraft i vår tjeneste tilbyr vi kundene våre strøm med opprinnelsesgaranti. Vi leverer 100 prosent fornybar energi via Ohmia Energy, som er eid av TrønderEnergi. Det betyr at du som ladekunde hos Ohmia Charging er sikret fornybar energileveranse til å lade elbilen din med.

Fem fordeler ved å velge elbil

I 2022 er det mange gode grunner til å velge elbil fremfor fossilbil. Her er 5 av de 👇🏼