08 MAR
To glade damer som kjører elbil

En ladetjeneste tilpasset en helelektrisk fremtid

Vi nærmer oss 2025 og året regjeringen har satt som mål at nybilsalget kun skal bestå av nullutslippsbiler. Det har blant annet ført til at elbil-eiere ikke lenger er en minoritet i landet vårt (🥳). Den økende bestanden av elbilister har resultert i endringer i lovverk, teknologi i en rivende utvikling og elbilister med nyoppståtte behov.

Vær den endringen du ønsker å se i verden" sa Ghandi så fint. Med en ambisjon om å gjøre alt vi kan for å oppnå nullutslippssamfunnet (i tillegg til et lite vennskapelig dytt i ryggen fra Elbilforeningen og en ny presisering av lovverket), er det på sin plass at vi skal være nettopp denne endringen.

Derfor kan vi stolt presentere vår populære ladetjeneste i ny drakt - tilpasset en helelektrisk fremtid.

Hva er nytt?

Tidligere har vi tatt hele kostnaden og jobben med å etablere ladeinfrastruktur, hvor kunde som lader betaler. Vi har stått som eier av anlegget, og beboere med ladbare biler har abonnert på tilgang til anlegget og betalt for sitt ladebehov. Med den nye presiseringen av borettslagsloven, gjeldende fra 1. januar 2021 er det ikke lenger tillatt å gjøre det slik. På vei mot å bli et helelektrisk samfunn endrer vi derfor vår prismodell.

I vår nye modell har vi tilpasset oss presiseringen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og samtidig gjort det gunstigere for beboere å bli elbilister.

Billigere å være elbilist

Tjenesten som står i ny drakt, fungerer slik at når boligselskapet inngår en avtale med oss settes det en fast inngangsverdi på anlegget som nedskrives over tid. For deg som beboer, vil det si at fellesutgiftene øker minimalt, samtidig som at du får tilgang et toppmoderne ladeanlegg den dagen du skaffer en ladbar bil. Dere som boligselskap kan når som helst etter avtalefestet bindingstid ta over anlegget til en forhåndsdefinert pris.

Ladeparken vil være like komplett, med state-of-the-art ladeteknologi og alt avforsikringer, support og service inkludert. Vi jobber kontinuerlig med å være den foretrukne ladeleverandøren og for å ha landets mest fornøyde ladekunder.

Elbillading har aldri vært enklere

Selv om det blir et skifte i kostnadsfordelingen, gleder vi oss til å fortsette å gjøre det vi kan best. Vi vil fortsatt tilby deres borettslag eller sameie elbillading som en tjeneste og ta oss av alt som har med elbillading å gjøre, slik at det eneste beboere trenger å tenke på er å koble laderen til bilen.

Alle parkeringsplasser vil fortsatt klargjøres for lading. Når en beboer trenger lading bestiller beboeren et ladeabonnement på våre nettsider, akkurat som før. Med den nye prismodellen tar vi ikke lenger betalt for etablering. Beboerens ladeabonnement betales i form av et fast og forutsigbart månedlig beløp tilpasset beboerens ladebehov. Laderen sender vi i posten og den kan enkelt klikkes på plass av beboeren selv.

Kort oppsummert får du som elbilist fortsatt alle godene du tidligere har fått som Ohmia Charging kunde, men uten etableringskostnad og til en rimeligere månedspris.

Vår nye prismodell

• Beboere i boligselskap betaler fra 37 kr/per måned for felles ladeinfrastruktur. Prisen avhenger av forhold knyttet til det individuelle parkeringsanlegget.

• Beboere med ladebehov tegner et fast og forutsigbart ladeabonnement med oss, tilpasset deres forbruk, fra 199 kr/ per måned.

• Vi fjerner etableringsprisen for beboere!

Mer frihet for styret

Nytt av året er det også lovbestemt at styret i boligselskapet står friere til å ta beslutningen om å anskaffe et ladeanlegg. Det kan besluttes i styret uten involvering av beboere, i en generalforsamling eller et årsmøte.

La oss sammen være endringen - dette blir helelektrisk!

Ønsker du å få Ohmia Charging i ditt parkeringsanlegg? Legg igjen din kontaktinformasjon her!


Andre nyheter

Kan man lade elbil i vanlig stikkontakt?

Er det brannfarlig? Kan man få støt? Og hvor fort lader man egentlig?

Webinar: vinter og elbil, en god kombinasjon?

Sammen med Elbilforeningen arrangerte vi et webinar torsdag 4 februar. Her deler vi våre beste ladetips i kulda, hvilke modeller vi vil se på markedet i løpet av 2021, samt hvordan du går frem for å få en ladeboks hjemme i ditt borettslag eller sameie!

Bygger boliger tilrettelagt for fremtiden på Fløylia i Tromsø

I boligprosjektet Fløylia i Tromsø, som omfatter 750 boenheter, legges alle parkeringsplasser opp med ladeinfrastruktur slik at den enkelte beboer kan velge om de vil lade bilen hjemme.