07 JUN
Still krav til ladeanlegget

Still krav – et ladeanlegg er ikke et ladeanlegg

Se hvilke krav du bør stille til de som bygger ladeanlegg for å vite hva dere faktisk får for pengene boligfellesskapet investerer, og hvor mye du som sluttbruker må ut med fra egen lomme.

Finn det beste tilbudet ved å stille disse spørsmålene

Det er forskjeller på hvordan ulike tilbydere setter opp sine ladeanlegg, og dette har direkte betydning for borettslagets/sameiets økonomi og din privatøkonomi. Her får du noen spørsmål du kan stille for å finne den beste kandidaten til å bygge ladeplasser for elbiler hos dere.

Kan alle beboere lade fra sin parkeringsplass?

Spør om infrastrukturen i ladeanlegget dimensjoneres til å kunne håndtere alle bilene som skal lade. Det høres kanskje ut som en selvfølge, men her er det faktisk store forskjeller.

Du bør forsikre deg om at ladeanlegget kan håndtere alle bilene som skal lade, og hvis ikke må du være klar til å ta regningen når du må utvide den elektriske kapasiteten om få år.

I borettslag og sameier handler det om å gi beboerne laderett, det vil si å sørge for at hver boligeier kan sette opp en ladeplass. Hvis det ender med at hver enkelt beboer må betale for å sette opp sin egen ladeplass, til en pris som påvirkes av hvor p-plassen er plassert i forhold til strømlinjen, blir det forskjeller i pris og styret kan havne i en tvist. Ville du ha bedt dem som bor i femte etasje om å betale mer for heisen enn de som bor i første etasje?

I hvilken grad er hver enkelt p-plass forberedt for lading?

Mange tilbydere gir en lav inngangspris til elbillading i borettslaget eller sameiet. Det kan de gjøre fordi de legger opp ladeplasser til et avtalt antall parkeringsplasser via en kabelbro eller en flatkabel langs veggen, og så må løsningen bygges ut og bekostes hver gang en ny beboer skal koble seg på ladeanlegget.

Med en slik løsning får dere ekstrautgifter hver gang anlegget skal utvides og driftsavbrudd når det skal jobbes på anlegget. Ved driftsavbrudd må beboerne varsles så de kan planlegge lading utenom perioden med nedetid. Når anlegget kobles på igjen, starter ikke bilene automatisk å lade. Dessuten, hvis en bil er koblet til anlegget samtidig som arbeid utføres, risikerer du at bilen slår seg vrang fordi den feiltolker plutselige spenningsendringer som komponentfeil og dermed må på verksted.

Det er viktig at dere vet om alt dette på forhånd, da det kan skape konflikter i boligfellesskapet og gi et uforutsigbart eller høyt kostnadsbilde for den enkelte beboer. Hvis ikke det er klargjort for lading på alle parkeringsplassene nå, hva vil en sånn løsning koste? Det er verdt å spørre om.

Hvor raskt kan jeg lade elbilen min?

Undersøk om du har fast effekt på elbilladeren din (f.eks. 2,3 kW) eller om ladeanlegget tilbyr smart elbillading. Ved smartlading kan du se for deg at effekten fra alle laderne ligger samlet i et “basseng” og fordeles på bilene som er koblet til. På den måten kan du oppnå inntil 22 kW effekt på ladingen når det er få biler koblet til, avhengig av bilens kapasitet.

Trenger du rådgivning på tilbudet du har mottatt?

Hvis du har fått et tilbud du er usikker på innholdet i, kan vi gå gjennom dette sammen med deg. Det koster ikke noe for deg og det er selvfølgelig helt uforpliktende.

Kontakt oss gjerne!

Hvis du fortsatt leser, forteller vi gjerne litt om oss selv!

Ladeanleggene fra Ohmia Charging behandler alle beboere likt. De kommer med en grunninfrastruktur med fulldekning, som vil si at alle parkeringsplassene kan brukes til lading fra første dag og det er nok effekt til alle. Det er enkelt å ta i bruk, enten du har elbil eller kjøper det på et senere tidspunkt. Plug and play!

Du får en forutsigbar pris på hele anlegget. Vi legger ikke til ekstra på regningen hvis ladebehovet i borettslaget/sameiet endrer seg, for opplegget ligger klart på hver p-plass. Det er bare for beboer å starte et ladeabonnement. Laderen får du i posten!

I gjennomsnitt ser vi at du typisk får 6-7 kW effekt på ladingen ved Ohmias ladeanlegg, som tilsvarer cirka tre ganger så rask lading som standard (2,3 kW). Ladeeffekten eskalerer eksponentielt etter hvert som andre biler blir fulladet og den peaker på 22 kW. Du får smart lading.

Mens “mulighet for elbillading” var et godt salgsargument før, er nå kvaliteten på laderen viktigere. Det er stor forskjell på om du kan abonnere på lading fra dag én, uten etableringskostnad (slik det er med Ohmia) eller om du har mulighet til å etablere ladeplass som vil koste 20-25 000 kroner. Ohmia-laderne har merverdi.

I Ohmia Charging er vi vant til å tenke i et langsiktig perspektiv. Vi investerer i fulldekning på ladeanlegget fra dag én i stedet for at du skal måtte spre elektriker-delen av leveransen over en periode på mange år, med usikkerhetene det kan medføre for kvaliteten og utgiftsbildet i anlegget. Vi vil bidra til det grønne skiftet ved at elbillading skal være like enkelt som å streame favorittserien din.

Les mer om hvordan Ohmia Charging fungerer her og ta kontakt hvis det virker interessant!


Andre nyheter

Rekkeviddeangst? Her er tipsene som gjør at du kan slappe av.

Du kommer langt med god rekkevidde på bilen. Det blir stadig flere ladeplasser langs veien. Men den beste kuren mot rekkeviddeangst er stabil hjemmelading!

Slik beregner du ladetid på elbiler

Lykken er en ladeboks på veggen, for da trenger du ikke tenke mye på ladetid, siden du kan plugge deg til hver gang elbilen står parkert. Men dersom du ikke har fast tilgang på lading hjemme, eller er litt ekstra interessert i ladetider, ampere, spenning og effekt, kan du se hvordan du regner ut ladetid på elbiler her.

Derfor bør du begrense bruk av hurtiglader til elbil

Har du ladeabonnement på elbil hjemme, slipper du å tenke på ulempene med slitasje på batteriet, ladekøer og høye kostnader. Da starter du hver dag med fulladet bil! Hurtigladere virker som en kjapp plan b, siden du på en halvtime kan få elbilens batteri fra 20 til 80 prosent i sommerhalvåret (avhengig av hvilken bil du har).