14 FEB
Bygging av ladeanlegg for elbil

Slik bygger vi våre ladeanlegg

Alle ledd i prosessen rundt bygging av ladeanlegg er viktig for det ferdige resultatet. Ohmia Charging er opptatt av å levere god kvalitet til enhver tid, og bygger anlegg av beste kvalitet for behovene i dag, men også for behovene som vil oppstå i fremtiden. Her forteller vi deg hvordan vi bygger våre ladeanlegg, steg for steg, fra prosjektering til ferdigstilling.

Planlegging av ladeanlegget

Etter signering av avtale starter prosessen alltid med at en av våre prosjektledere tar kontakt med borettslaget eller sameiet for å avtale tid for detaljert planlegging av ladeanlegget. Styret i boligselskapet vil kun ha ett kontaktpunkt, den samme prosjektlederen, gjennom hele leveransen.

Sammen med installatør drar prosjektleder på befaring for å kartlegge mulige utfordringer og skaffe alle nødvendige dokumenter for å kunne detaljprosjektere og gi en fremdriftsplan for oppstart og ferdigstilling av anlegget.

- Det vi kartlegger på en befaring er hvor vi finner tilgang til nødvendig strøm/effekt. Deretter legger vi en plan for plassering av ladeanleggets sikringstavle for å gjøre installasjonen mest mulig effektiv, sier Freddy Sætrum, Avdelingsleder for leveranse og drift hos Ohmia Charging. - Vi avdekker også om det er behov for wi-fi, eller om det er tilstrekkelig dekning på mobilnettet.

Byggingen av ladeanlegget

For å sikre god informasjonsflyt vil vår prosjektleder holde styret informert underveis i prosessen, og styret vil motta informasjon som kan distribueres videre til beboerne. Vi vil avholde oppstartsmøte ifm. byggestart hvor alle involverte entreprenører er representert sammen med boligselskapet.

Ohmia Charging benytter kun utvalgte installatører til bygging av ladeanlegg. Dette gir stor grad av trygghet fordi de har utført samme type arbeid en rekke ganger. Et eksempel på en samarbeidspartner er Bravida. Fredrik Ovind Johnsen som er serviceleder, og har ansvar for et team som kun har fokus på elbillading. Han forteller at hele 90 prosent av arbeidet de utfører i en vanlig periode består av installasjon av ladere.

- Hvor mange som jobber med installasjon av anlegget om gangen er avhengig av størrelsen på anlegget som skal bygges, sier Ovind Johnsen. Vi ønsker imidlertid å være raskt inn og ut av bygget, og i den grad det er mulig å gjennomføre utbyggingen i løpet av 1-2 måneder.

For at byggingen skal gå smertefritt for alle parter er det avgjørende at fremdriftsplanen blir fulgt. Beboere skal få en dato for ferdigstillelse å forholde seg til, og en plan for når installasjon på de ulike p-plassene skal gjennomføres slik at de vet når biler må flyttes.

Det legges opp kabler som sikrer strøm til alle p-plasser fra en egen sikringstavle. Tavlen har egen strømmåler, og alle strømkostnader er inkludert i avtalen med Ohmia Charging. Hver p-plass får installert en bakplate, som gjør at alle beboere kan bestille en lader og klikke den på plass selv når behov for lading oppstår. Dette kaller vi Plug and Play. Laderne kobles opp til vår skyløsning, som sikrer smart og effektiv utnyttelse av kapasiteten.

- En stor fordel med å bygge ladeanlegg på denne måten er at det er enkelt, forteller Ovind Johnsen. Det er enkelt å bygge og drifte anlegget, samt å vedlikeholde det. Vi opplever også svært lite feil med disse anleggene sammenlignet med de som ble bygget tidligere.

Ladeanlegget er ferdigstilt

Når ladeanlegget er ferdigstilt blir det gjennomført en sluttbefaring for å sikre at alt er som det skal. Med ferdigstilt ladeanlegg er det nå klart for å bli fulladet!

Vår prosjektleder vil informere om ferdigstilt anlegg og hvordan beboere i borettslaget eller sameiet enkelt kan bestille ladeabonnement på våre nettsider. Les mer om våre ladeabonnement her.

Ohmia Charging drifter anlegget

På det tidspunktet ladeanlegget er ferdigstilt går prosessen videre inn i driftsfasen. Vår driftsavdeling har ansvar for ladeanlegget, og vi har et eget kundesenter som svarer på alle spørsmål knyttet til ladetjenesten. Vi tar oss også av forskriftsmessige kontroller av anlegget, og gjør nødvendige teknologiske oppdateringer ved behov, uten ekstra kostnad. Borettslaget eller sameiet slipper dermed all administrasjon knyttet til elbillading!

Lurer du på noe eller trenger hjelp med prosessen i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.


Andre nyheter

Fra og med 1. juli kommer det nye regler for hjemmelading!

Du lader kanskje på «gamlemåten» – i en jordet husholdningskontakt? Det kan du fortsette med hvis du skal nødlade, men nye installasjoner må nå følge den reviderte NEK 400-standarden.

Skal du på ferie med elbil i sommer? Vi gir deg tipsene for en suksessfull tur!

Det er sommer. Det blir (forhåpentligvis) sol. Det er tid for å dra på ferie på (lande)veien med elbil. Her har vi samlet noen smarte tips og råd som du kan ha med deg på turen.

Det er ikke lenger noen tvil om hvilken bil som er mest miljøvennlig!

Elbiler genererer stadig mindre klimagassutslipp. En ny internasjonal studie viser at det ikke er noen tvil - elbilen er klart mer miljøvennlig gjennom hele levetiden sammenlignet med en fossilbil 🚘