Gutt med elektrisk, rødt hår. Overrasket. Grå bakgrunn. Hvit t-skjorte.

Spørsmål og svar

Hvem kan få ladeløsning fra Ohmia Charging?

Ohmia Charging tilbyr elbil-lading til boligselskap i store deler av landet. For at beboere skal få tilgang til ladetjenesten, må boligselskapet ha en avtale med oss.

Hva er fordelene med ett felles ladesystem?

Ett felles ladesystem vil kunne lade alle bilene samtidig og på en mer effektiv og smart måte enn om hver enkelt har sin egen separate lader. For borettslag og sameier med felles parkering betyr dette at man får ett godt ladetilbud på en kostnadseffektiv måte. I tillegg unngår man større kostnader for å utvide for nok kapasitet til enkeltstående ladere. Ofte ser vi at tilgjengelig kapasitet inn til parkeringskjeller allerede er for lav til å etablere et godt tilbud på enkeltstående ladere til alle som ønsker lading.

Hva inneholder fastbeløpet pr måned?

Det faste månedsbeløpet inkluderer leie av elbil-lader på din egen p-plass. Denne laderen er tilknyttet felles infrastruktur som muliggjør smart styring av tilgjengelig effekt. Du får en forutsigbar og enkel løsning i og med at du betaler en fast månedskostnad, som inkluderer strøm, nettleie, service, sikkerhet, forsikring og drift.

Hvor stor effekt kan jeg få?

Laderen som tilbys støtter alle nivåer opp til 22kW og tilbyr effekt ut fra hvor mange som lader samtidig og hvilken effekt batteriet kan ta imot.

Hvor mye strøm bruker min elbil?

Brukerundersøkelser viser at snittforbruket på en elbil eller ladbar hybrid er ca. 2kWh pr mil. Men forbruket vil variere ut fra mange forhold, slik som kjøremønster, type elbil, temperatur, andre strømkilder i bilen etc. For å gjøre dette mer forutsigbart tilbys en løsning med fastpris basert på kjørelengde og type bil.

Hvor lang tid tar det å lade?

Ladetid er avhengig av flere faktorer. For det første er det avhengig av hvor stort batteri elbilen har, dette er målt i antall kWh (kilowattime) og varierer blant ulike bilmodeller. KWh sier noe om kapasiteten på batteriet og jo høyere kWh jo lengre kjørelengde. I tillegg vil ladetiden avhenge av hvor mye batterikapasitet det er igjen på bilen når ladingen starter og hvilken effekt batteriet kan ta imot, det vil si hvor mye strøm bilen kan ta imot fra laderen. Her har bilmodellene ulike nivåer som går fra 3,6kW til 22kW. Med et felles ladesystem vil tilgjengelig effekt fordeles på de som til en hver tid lader, det vil si at ladetiden vil også variere ut ifra hvor mange som lader samtidig.

Hvem eier ladeboksen?

Selve ladeboksen sammen med resten av infrastrukturen for lading vil eies og driftes av Ohmia Charging. Som bruker av denne vil du leie tilgang til boksen for en fast sum pr mnd. All drift, vedlikehold og service vil være vårt ansvar.