Ohmia Charging Tjenestebeskrivelse (gjeldende fra 16/4-2021)

Infrastruktur for smart elbillading tilgjengeliggjør lading til flere

Du kan laste ned tjenestebeskrivelsen i PDF her

Ladeanleggsabonnement for boligfellesskap

Gjennom etablering av felles infrastruktur kan Ohmia Charging legge til rette for lading til alle beboere, både de som har ladbar bil i dag, men også for de som vil få et ladebehov i fremtiden. Det smarte ladesystemet benytter tilgjengelig effektkapasitet for strøm på eiendommen, og fordeler denne på en smart måte som muliggjør at man kan lade flere biler enn om hver beboer har hatt egne frittstående ladere.  Den mer effektive ladingen er mulig ved at alle ladere i ett ladeanlegg kommuniserer mot samme styringssystem som vil fordele den til enhver tid tilgjengelig effekt.  Den aktuelle effekten avgjøres av flere faktorer som samtidige antall biler tilkoblet og tilgjengelig effekt i strømnettet. 

Våre anlegg dimensjoneres med ladere som støtter en effekt 22 kW på 400V TN nett og 11kW på 230V IT anlegg. Med utnyttelse av samtidighetsfaktor vil den totale utbyggingen være dimensjonert etter bransjestandarden som er 1,5 kW per p-plass. Dette vil normalt sett være god nok kapasitet til at vi kan levere lading til alle i og med at ladingen vil foregå gjennom hele døgnet og med ulikt ladebehov blant kundene. Når flere biler lader samtidig vil effekten gå ned.
 
Etter infrastrukturen er satt opp og laderne installert, vil Ohmia Charging ta hånd om all administrasjon og drift av anlegget med tilhørende ladere.  

Ohmia Charging sørger også for drift av ladeanlegget. Det innebærer at vi har utstyr i ladeanlegget som kommuniserer med vår skybaserte løsning for styring av lading. Dette gir oss mulighet til å ha kontroll på ladingen og rette eventuelle feil som måtte oppstå. Vi vil også utføre lovpålagt vedlikehold/kontroller av anlegget for å sikre at dette er i forskriftsmessig stand.

Ohmia Charging bygger primært på en slik måte at alle p-plasser klargjøres for lading (Plug & Play). Dette gjøres gjennom at det etableres såkalte bakplater på alle plasser. Disse bakplatene forsegles med blinddeksel for å skjerme for strømførende berøring. Når behovet for lading oppstår vil lader enkelt kunne monteres på denne bakplaten. Slik oppnår man en kostnadsbesparende leveranse av selve laderen samt at det forkorter leveransetiden for ladekunden. 
 

Ladeabonnement for kunde

Når infrastrukturen er etablert åpner vi for bestilling av ladeabonnement for kundene. Gjennom vår unike måte å bygge infrastruktur på hvor bakplater allerede er montert, vil leveransen av selve laderen kunne forenkles. Når kundene bestiller ladeabonnement vil laderen normalt sendes direkte til kunde i løpet av få dager. Kunden monterer etter gode instruksjoner laderen på bakplaten selv og kommer raskt i gang med lading. 

Våre ladeabonnement gir tilgang til ladetjenesten på en enkel og forutsigbar måte. Abonnementet inkluderer leie av lader, strøm og nettleie, MinSide løsning hvor man kan gjøre endringer på eget abonnement og muligheten til å styre egen lader, alt dette gjennom en fast månedlig sum slik at man slipper å bekymre seg for varierende strømpriser gjennom året. I tillegg får man tilgang til vår kundeservice som bistår våre kunder hvis man har spørsmål eller trenger hjelp til å håndtere lading.

Våre smarte ladere kan styres fra et skybasert system og støtter opp mot 22 kW på 400V TN nett og 11kW på 230V IT anlegg. Hvor mye effekt man får vil være avhengig av flere forhold. Blant annet ladehastigheten på bilen, hvor mange som lader samtidig, og hvor mye effekt som er tilgjengelig i det lokale strømnettet. Alle ladere er godkjente og tilfredsstiller nødvendige krav til elektrisk utstyr.

Våre ladere støtter ISO/ICE 15188 noe som i fremtiden muliggjør kommunikasjon mellom lader og bil, slik at lading kan gjøres enda mer effektivt, blant annet at man kan lade ihht gjenværende batterikapasitet.

Laderne støtter tilgangskontroll med ladebrikker (RFID). Enten Ohmia Charging sine egne ladebrikker, men også de fleste ladebrikker fra andre som for eksempel Elbilforeningen. Dette ser vi ser som spesielt viktig i utendørs ladeanlegg, hvor man får mulighet til å låse laderne og sikre egen tilgang til laderen. Denne benyttes da for start og stopp av lading.

Våre ladetjenester baseres seg på at brukerne må benytte sine egne ladekabler Det er viktig at man benytter godkjente ladekabler som støtter ladeeffekt som bilen er godkjent for. Dette for å ivareta brannsikkerhetsmessige krav.

Ohmia Charging vil bidra til at flere kan kjøre elektrisk gjennom å tilgjengeliggjøre lading for flest mulig. Dette vil bidra til at vi kan oppnå våre klimamål. Elbillading har aldri vært enklere.