Ditt parkeringsområde er klart og vi åpner for bestilling av ladeabonnement

Vi kan med glede meddele at infrastrukturen for elbillading i ditt boligselskap står klart. Alle p-plassene er klargjort for elbillading ved at vi har lagt opp strømtilførsel til hver p-plass og forsegler det med et deksel. Det kaller vi Ohmia plug-and-play. 

Nå har alle beboere mulighet til å få en kampanjepris for etablering på 2990,- om de bestiller innen det første driftsåret etter ferdigstilling. Det gjelder både de som ønsker å vente med å tegne et ladeabonnement og de som ønsker å bestille et abonnement fortløpende.

Hvis beboeren venter med å betale etablering til etter det første driftsåret vil beboeren måtte betale ordinærpris, i dag veiledende pt, på 7490,- i etablering.

Ohmia plug and play alternativer

Kort om Ohmia Charging:

Ohmia Charging tar investeringen av en komplett ladepark i ditt boligselskap uten kostnader for fellesskapet. Vi etablerer ladeparken med fulldekning for alle p-plasser, slik at beboere kan koble seg til ladeanlegget når behovet for lading melder seg. Det er ingen bindingstid på ladetjenesten for beboere i boligselskapet.

Lading blir enkelt, smart og rettferdig:Du får en forutsigbar og enkel løsning. Du betaler en etableringskostnad for å få tilgang til ladetjenesten og en fast månedskostnad avhengig av ditt ladebehov. Skulle ditt ladebehov endres, kan ladeabonnementet justeres. Inkludert i månedskostnaden er leie av lader og ladeanlegget, strømforbruk, drift, forsikring og årlig service av anlegget. Enkelt!

Det er vårt ansvar å levere en ladeteknologi som spiller på lag med alle de nyeste standardene, og det er vår oppgave å sørge for at anlegget oppdateres i takt med behovene fremtidens elbiler vil ha. Blir en lader ødelagt eller ikke fungerer som den skal, reparerer eller erstatter vi den. Smart!

Kun de som lader betaler. Med vår løsning er det ikke bare de som har ladbar bil som er vinnerne, men også de som ikke trenger lader nå. Alle får tilrettelagt for lading når boligselskapet inngår avtale med Ohmia Charging, hvilket kan resultere i en verdiøkning av boligen – uten noen kostnad. Rettferdig!