Gutt med elektrisk, brunt hår. Svart bakgrunn. Svart t-skjorte.

Norges største leverandør av elbillading til borettslag og sameier

Vi leverer enkel, smart og rettferdig elbillading

Vårt konsept går i korte trekk ut på at vi tar kostnaden for et delt ladeanlegg i boligselskapet. Vi etablerer ladeanlegget med fulldekning for alle p-plasser, slik at det er mulig for beboere å koble seg til systemet når behovet for lading melder seg. Ohmia Charging er den eneste aktør på det norske markedet som har et rendyrket tjenesteperspektiv på levering av ladetjeneste i boligselskap. Det betyr at hvis boligselskapet inngår en avtale med oss, kan beboere bestille seg en fremtidsrettet ladeløsning på sin parkeringsplass uten kostnader for boligselskapet.

Dette muliggjør en rettferdig kostnadsfordeling i boligselskapet. Kun de som har behov for lading betaler.

Ohmia Charging er eid av TrønderEnergi som har mange tiårs erfaring og kompetanse om fornybarsamfunnet.